Waarom herzien bedrijven hun supply chain?

Een paar weken geleden hadden we een discussie over een mogelijke reden om het logistieke netwerk aan te passen. Wanneer doe je dat nu? We hebben in een eerder artikel al eens een soort checklist laten zien, maar wat de vraag was wanneer besluiten bedrijven nu hun supply chain aan te passen? Een hele goede vraag.

Simpel gezegd hebben wij eens terug gekeken naar de projecten die wij de afgelopen jaren hebben gedaan en de redenen op een rij gezet. Hieronder vindt je een top 10. Niet helemaal willekeurig op een rij gezet, maar niet gebaseerd op een uitgebreide steekproef of netjes gerangschikt. We hebben ze gewoon eens op een rij gezet. Mocht je nog redenen missen laat het ons dan weten wat we zullen er zeker een aantal gemist hebben. Laat het ons weten door het achterlaten van een comment of stuur ons een mail. We zijn erg benieuwd.

.

1)      We moeten noodgedwongen onze kosten reduceren

Dit zal niemand verbazen dat dit de afgelopen periode de voornaamste reden is geweest om de huidige supply chain en het netwerk op nieuw te bekijken. Kan het niet goedkoper? In eerste instantie bij gelijkblijvende service. Maar een van de scenario’s die als eerste volgt is een scenario waarin bekeken moeten worden wat een eventuele aanpassing van de doorlooptijd of service niveau voor kostenreductie tot gevolg heeft.

2)      De lease loopt af van ons huidige pand

Het lijkt een vrij praktische aanleiding maar het blijkt dat dit toch vaak een moment is om verder te kijken en de mogelijkheden te onderzoeken of het pand nog wel op de juiste plek staat. Dit is bij ons de afgelopen periode een belangrijke drijvende kracht te zijn. Het is natuurlijk ook een logisch moment en vaak noodzakelijk om weer te kijken naar de huidige structuur.

3)      We hebben een overname gedaan/ zijn overgenomen

Bij een overname of fusie verandert de structuur dusdanig dat het vaak noodzakelijk is om de structuur te heroverwegen. Met name omdat de spreiding van de klanten, aanvoer, en capaciteit van de opslag, transportmiddelen sterk wordt beïnvloed. Overigens is de eerste reflex vaak wel dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om de huidige structuur intact te houden. Logisch want het een fusie of overname zet de gehele organisatie nogal onder druk.

4)      Groei in een specifieke regio

De volgende redenen lijken allemaal sterk op elkaar maar vragen veelal om net een andere aanpassing van het netwerk. Bij groei in een specifieke regio komen bestaande locaties en verbindingen sterk onder druk te staan. Dit zorgt dan meestal voor problemen met levertijden, betrouwbaarheid, en extra kosten. Veelal niet alleen om de sterk groeiende regio te voorzien van producten, maar het zet ook de andere markten en bevoorrading van klanten onder druk.

5)      Door groei komen we in capaciteitsproblemen

Autonome groei maakt dat het pand te klein is geworden. Niet zozeer omdat er een nieuwe markt is aangeboord maar veelal  omdat er over de gehele linie groei heeft plaatsgevonden.  Het juist inschatten van de benodigde grootte van een pand blijft zeer moeilijk en het komt dan ook regelmatig voor dat dit probleem zich al na enkele jaren na het betreden van een nieuwe locatie zich voordoet.

6)      Een nieuw product wordt geïntroduceerd.

Een introductie van een nieuw product dat leidt tot een gebrek aan capaciteit of een voorraad op de verkeerde plek. Dit kan in sommige sectoren een belangrijke invloed hebben op de structuur. Bij veel bedrijven betekent een nieuw product geen grote wijziging in het vraag patroon. Vaak zijn het bestaande klanten die het nieuwe product kopen. Het komt echter voor dat met het nieuwe product een geheel nieuw kanaal wordt aangeboord.

7)      We gaan onze logistieke activiteiten (opnieuw) uitbesteden

Een herziening van een contract (transport) kan aanleiding zijn om de huidige structuur te herzien en eventueel aan te passen. Als logistieke activiteiten (opnieuw) worden uitbesteed is dit vaak een moment waarop de structuur en locaties worden herzien.

8)      We richten onze organisatie anders

Het centraliseren van de supply chain organisatie. Over verschillende divisies en of landen organisaties is een belangrijke drijvende kracht achter een netwerk aanpassing. Door het aanpassen van de organisatie, vaak gepaard gaand met een aanpassing van het eigenaarschap van de voorraad, is het lonend om de supply chain netwerk structuur grondig te herzien. Wat voorheen per land werd bekeken, kan nu grensoverschrijdend of divisie overschrijdend georganiseerd worden.  Dit is vaak een van meest ingrijpende, lees kostenbesparende, operaties die we tegenkomen.

9)      We moeten onze producten sneller bij onze klant krijgen

Ietwat tegen de trend van de bovenstaande redenen, betreft het aanpassen van de structuur om de klant sneller of betrouwbaarder te kunnen bedienen. De onderliggende reden is vaak het feit dat er in plaats van bijvoorbeeld 48 uur levertijd gestreefd wordt naar 24 of zelfs same day. Of problemen met betrouwbaarheid in de leveringen kan ook de onderliggende oorzaak zijn. De producten dichter bij de klant op voorraad te leggen kan betekenen dat de leverbetrouwbaarheid verhoogd kan worden.

10)   Het is weer tijd om onze structuur tegen het licht te houden

Deze staat wel in de top 10 maar is gek genoeg maar zelden de reden om de supply chain te herzien. Het periodiek evalueren van de structuur of deze nog voldoet aan alle eisen. Een soort van periodieke controle. We komen het tegen maar zeker de afgelopen jaren van crisis hebben geleid tot een grote focus op kostenreductie.

Dit waren ze. De top 10 die wij terugkijkend op onze projecten konden bedenken. Het viel ons op dat met name de afgelopen periode de druk op kosten erg dominant is geweest. In tegenstelling tot de jaren voor de crisis waarin het veel meer leek te gaan op lead-time verkorting en leverbetrouwbaarheid. Heb je nu het idee dat we belangrijke zaken zijn vergeten. Laat het ons weten! We zijn erg benieuwd.

 

 

This post is also available in: Engels

Tags:, ,

Reageren?

Leave a Reply

Follow us on LinkedIn for news on Jobs openings
Google+
X
X