Supply Chain Synergie

Header_Synergie_946

De omgeving is continue in beweging. Door allerlei maatschappelijke veranderingen, zoals globalisering, ontwikkeling van nieuwe markten, fusies, overnames, nieuwe leveranciers en klanten, staat de prestatie van een netwerk onder constante druk. Eén van de meest strategische beslissingen die een bedrijf moet nemen betreft de netwerkstructuur. Waar wordt er geproduceerd, magazijnen/distributiecentra, klanttoewijzingen, serviceniveaus. De eerste stap in de aanpak is het beoordelen van de noodzaak voor verandering. Zijn er cruciale veranderingen, intern en extern, die ervoor zorgen dat de netwerkstructuur aangepakt moet worden? Voldoet ons netwerk nog steeds aan onze behoeftes? En is het nog kosten-efficiënt?

.

Zoeken naar partners

“The truth is that we now can handle complexity that was out of our reach up till now. We now can address strategic design questions using the lowest possible level of detail. Considerable progress is constantly being made in supporting the decision-making process in logistics network design, as witnessed by the increasing number of success stories reported in logistics literature. This progress can be largely attributed to the advances made in optimization techniques, in information technology and information systems. As algorithmic tools evolve, so do the complexity and realism of the problems that can be tackled”.

De optimalisatie vraagstukken

Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot. Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot.

 

 

webstats_72

Helder stappenplan

In al onze projecten zit een stevige rekenkundige component. Optimalisatie, het uitrekenen van een business case, voorraad bepaling, ga zo maar door. We hebben bewust gekozen om juist op aspect te specialiseren. Specialisten op het gebied van supply chain optimalisatie en synergie. De noodzakelijke kennis van de markt halen we uit onze Supply Chain Informatie pijler.

our_process_aw_72

Synergie berekenen

Zoals gezegd zijn we specialisten. Rekenmeesters. En daar ligt onze kracht. Puur door onze ervaring met verbeterprojecten in de supply chain zijn we in staat om onze opdrachtgevers te helpen om een goede vertaling te maken naar de implementatie van de voorgestelde verbeteringen en kunnen indien nodig partijen aandragen die dit als hun kerncompetentie beschouwen.

economics_d72

Verdelen van de winst

We worden ook wel gezien als rekenmeesters. We beschouwen het een beetje als een geuzennaam. We zien dat er in veel projecten behoefte is aan objectiviteit en iemand die in hoge druk projecten en samenwerkingen transparantie kan creëren. Die in gespannen situaties feiten presenteert. Dan is het prettig om een partij te hebben die juist dat aspect goed beheerst.

inventory_72Modellen en technieken

De belangrijkste stap in ieder project het in kaart brengen van de huidige situatie. Wat doen we nu? Waar zitten onze klanten, locaties, volumes, fabrieken. Wat is de structuur van ons huidige netwerk? De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het visualiseren van supply chains om onze opdrachtgevers te helpen in het vinden van potentie.

truck_72

 

Juridisch raamwerk

Het visualiseren van de supply chain en netwerk is iets waar we veel ervaring mee hebben en wat steeds belangrijker wordt. Analytics en visualiseren van Bigdata raken steeds meer ingeburgerd. De kennis en kunde die wij hier in de loop der jaren hebben opgebouwd gebruiken wij in al o.

graphic_report_72

Business case

Het visualiseren van de supply chain en netwerk is iets waar we veel ervaring mee hebben en wat steeds belangrijker wordt. Analytics en visualiseren van Bigdata raken steeds meer ingeburgerd.

 

Strategische samenwerking in de retail

Logo_Mars_80hLogo_Saupiq_80h

Auchan_H80 UB_footer_80Auchan_H80 Logo_SystemeU_80h Logo_Carrefour_80hDit project combineert verschillende onderwerpen op het gebied van netwerk optimalisatie. Er is een optimalisatie model ontwikkeld op SKU niveau dat niet alleen tactische vragen kan beantwoorden maar tevens in staat is om strategische netwerkvragen te beantwoorden. Door op een innovatieve wijze gebruik te maken van Supply Chain Guru is een gedetailleerd strategisch platform ontwikkeld. Dit een mooi voorbeeld van de mogelijkheid om strategische vraagstukken te kunnen onderbouwen en deze gedetailleerd te kunnen vertalen.

 

Mars2

Logo_Lama_h50

Logo_GIS_h50In dit project is gebruik gemaakt van het strategische netwerk ontwerp platform Supply Chain Guru dat is ontwikkeld door Llamasoft. Met name de mogelijkheid om het productieproces zeer gedetailleerd te kunnen modelleren (met Bill of Material) en de enorme hoeveelheid SKUs die het model aankan heeft een belangrijke rol gespeeld in de succes van het project. Naast Supply Chain Guru is gebruik gemaakt ArcMap 10.1 om de resultaten en gebruikte data te kunnen visualiseren.

 

 

Samenwerking in de healthcare

Logo_Boston_80h Logo_Abbott_h80 Logo_Amgen_80h Logo_Ev3_80h Logo_Medtronic_80hLogo_Life_100x80In dit project voor Tata Steel is een gedetailleerde optimalisatie uitgevoerd in Spanje en Portugal waarbij met name het gebruik van meerdere modaliteiten centraal heeft gestaan. DE keuze tussen modaliteiten geven de kosten, capaciteiten en kenmerken van het product vormde te kern van de optimalisatie scenario’s. Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van LogicNet XE plus om het transport netwerk van Tata Steel te kunnen optimaliseren.

 

Benchmark

 Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van twee gereedschappen. Allereerst het netwerk optimalisatie platfrom LogicNet XE Plus. Met behulp van dit model hebben we de productstromen tussen de productie locaties en klantlocaties geoptimaliseerd waarbij de afweging tussen de verschillende modaliteiten gemaakt kan worden. Hierbij rekeninghoudend met werkelijke tarieven en capaciteiten, snelheden en condities. Daarnaast hebben we ook in dit project gebruik gemaakt van ArcMap 10.1 om de resultaten te kunnen analyseren en presenteren. 

 

Bundeling van krachten naar UK

Logo_HD_h50 Logo_Philips_50hDe afgelopen jaren hebben we een zeer vruchtbaar samengewerkt met DPD. In verschillende projecten is op strategisch niveau het netwerk geanalyseerd en geoptimaliseerd en is daarnaast dit met behulp van krachtige optimalisatie technieken zeer gedetailleerd uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een keur aan modellen en technieken. De belangrijkste die hiervoor zijn ingezet zijn LogicNet XE Plus, ArcMap Network Analyst, ARcMap 10.2.

Light-6

To help DPD optimize their network in the Benelux we used LogicNet XE Plus, DEA, ArcMap 10.1, and ArcMap Network Analyst. because the questions we had to address (strategic capacity planning on the midterm and long term, detailled routing of the deliveries) we made a combination of these different optimization tools. 

 

 

20110606_Ring_NDD

Het benodigde gereedschap

Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot. Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot.

 

 

Logo_Lama_190

Llamasoft’s Supply Chain Guru

In al onze projecten zit een stevige rekenkundige component. Optimalisatie, het uitrekenen van een business case, voorraad bepaling, ga zo maar door. We hebben bewust gekozen om juist op aspect te specialiseren. Specialisten op het gebied van supply chain optimalisatie en synergie. De noodzakelijke kennis van de markt halen we uit onze Supply Chain Informatie pijler.

Logo_GIS_190

Esri’s ArcMap 10

Zoals gezegd zijn we specialisten. Rekenmeesters. En daar ligt onze kracht. Puur door onze ervaring met verbeterprojecten in de supply chain zijn we in staat om onze opdrachtgevers te helpen om een goede vertaling te maken naar de implementatie van de voorgestelde verbeteringen en kunnen indien nodig partijen aandragen die dit als hun kerncompetentie beschouwen.

Logo_LogicNet_190

IBM’s LogicNet XE Plus

We worden ook wel gezien als rekenmeesters. We beschouwen het een beetje als een geuzennaam. We zien dat er in veel projecten behoefte is aan objectiviteit en iemand die in hoge druk projecten en samenwerkingen transparantie kan creëren. Die in gespannen situaties feiten presenteert. Dan is het prettig om een partij te hebben die juist dat aspect goed beheerst.

Visualiseren

De belangrijkste stap in ieder project het in kaart brengen van de huidige situatie. Wat doen we nu? Waar zitten onze klanten, locaties, volumes, fabrieken. Wat is de structuur van ons huidige netwerk? De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het visualiseren van supply chains om onze opdrachtgevers te helpen in het vinden van potentie.

Image_OverOns_150_4 Image_OverOns_150_5

Image_OverOns_150_7 Image_OverOns_150_8

De kennis en kunde die wij hier in de loop der jaren hebben opgebouwd gebruiken wij in al onze projecten en stellen de technieken ter beschikking aan onze opdrachtgevers.

.

Logo_DEA_190

Data Envelopment Analysis

We worden ook wel gezien als rekenmeesters. We beschouwen het een beetje als een geuzennaam. We zien dat er in veel projecten behoefte is aan objectiviteit en iemand die in hoge druk project

 

 

 

 

Reageren?

Leave a Reply

Follow us on LinkedIn for news on Jobs openings
Google+
X
X