Supply Chain Optimalisatie

HeaderWB De omgeving is continue in beweging. Door allerlei maatschappelijke veranderingen, zoals globalisering, ontwikkeling van nieuwe markten, fusies, overnames, nieuwe leveranciers en klanten, staat de prestatie van een netwerk onder constante druk. Eén van de meest strategische beslissingen die een bedrijf moet nemen betreft de netwerkstructuur. Waar wordt er geproduceerd, magazijnen/distributiecentra, klanttoewijzingen, serviceniveaus. De eerste stap in de aanpak is het beoordelen van de noodzaak voor verandering. Zijn er cruciale veranderingen, intern en extern, die ervoor zorgen dat de netwerkstructuur aangepakt moet worden? Voldoet ons netwerk nog steeds aan onze behoeftes? En is het nog kosten-efficiënt? .

Nieuwe mogelijkheden

Afgelopen periode is het aantal mogelijkheden dat we tot onze beschikkig hebben om met de complexiteit om te gaan enorm toegenomen. We zijn nu in staat om strategisch netwerk ontwerp aan te pakken met een detail niveau dat voorheen onmogelijk was. Niet dat meer detail altijd beter is. Het maakt het wel makkelijker om aan te sluiten bij de bronsystemen, interpretatie van de gegevens wordt makkelijker en de overtuigingskracht neemt enorm toe.

Het type optimalisatie vraagstuk

Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot.

   

webstats_72

Netwerk optimalisatie

In al onze projecten zit een stevige rekenkundige component. Optimalisatie, het uitrekenen van een business case, voorraad bepaling, ga zo maar door. We hebben bewust gekozen om juist op aspect te specialiseren. Specialisten op het gebied van supply chain optimalisatie en synergie. De noodzakelijke kennis van de markt halen we uit onze Supply Chain Informatie pijler.

our_process_aw_72

Productie allocatie

Zoals gezegd zijn we specialisten. Rekenmeesters. En daar ligt onze kracht. Puur door onze ervaring met verbeterprojecten in de supply chain zijn we in staat om onze opdrachtgevers te helpen om een goede vertaling te maken naar de implementatie van de voorgestelde verbeteringen en kunnen indien nodig partijen aandragen die dit als hun kerncompetentie beschouwen.

economics_d72

Strategic sourcing

We worden ook wel gezien als rekenmeesters. We beschouwen het een beetje als een geuzennaam. We zien dat er in veel projecten behoefte is aan objectiviteit en iemand die in hoge druk projecten en samenwerkingen transparantie kan creëren. Die in gespannen situaties feiten presenteert. Dan is het prettig om een partij te hebben die juist dat aspect goed beheerst.

inventory_72Voorraad optimalisatie

De belangrijkste stap in ieder project het in kaart brengen van de huidige situatie. Wat doen we nu? Waar zitten onze klanten, locaties, volumes, fabrieken. Wat is de structuur van ons huidige netwerk? De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het visualiseren van supply chains om onze opdrachtgevers te helpen in het vinden van potentie.

truck_72

 

Transport optimalisatie

Het visualiseren van de supply chain en netwerk is iets waar we veel ervaring mee hebben en wat steeds belangrijker wordt. Analytics en visualiseren van Bigdata raken steeds meer ingeburgerd. De kennis en kunde die wij hier in de loop der jaren hebben opgebouwd gebruiken wij in al o.

graphic_report_72

Netwerk rationalisatie

Het visualiseren van de supply chain en netwerk is iets waar we veel ervaring mee hebben en wat steeds belangrijker wordt. Analytics en visualiseren van Bigdata raken steeds meer ingeburgerd.

Strategisch netwerk ontwerp en productie optimalisatie

Logo_Heineken_80hDit project combineert verschillende onderwerpen op het gebied van netwerk optimalisatie. Er is een optimalisatie model ontwikkeld op SKU niveau dat niet alleen tactische vragen kan beantwoorden maar tevens in staat is om strategische netwerkvragen te beantwoorden. Door op een innovatieve wijze gebruik te maken van Supply Chain Guru is een gedetailleerd strategisch platform ontwikkeld. Dit een mooi voorbeeld van de mogelijkheid om strategische vraagstukken te kunnen onderbouwen en deze gedetailleerd te kunnen vertalen.

  Heineken Logo_Lama_h50

Logo_GIS_h50In dit project is gebruik gemaakt van het strategische netwerk ontwerp platform Supply Chain Guru dat is ontwikkeld door Llamasoft. Met name de mogelijkheid om het productieproces zeer gedetailleerd te kunnen modelleren (met Bill of Material) en de enorme hoeveelheid SKUs die het model aankan heeft een belangrijke rol gespeeld in de succes van het project. Naast Supply Chain Guru is gebruik gemaakt ArcMap 10.1 om de resultaten en gebruikte data te kunnen visualiseren.

Transportnetwerk optimalisatie

TataIn dit project voor Tata Steel is een gedetailleerde optimalisatie uitgevoerd in Spanje en Portugal waarbij met name het gebruik van meerdere modaliteiten centraal heeft gestaan. De keuze tussen modaliteiten geven de kosten, capaciteiten en kenmerken van het product vormde te kern van de optimalisatie scenario’s. Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van LogicNet XE plus om het transport netwerk van Tata Steel te kunnen optimaliseren.   Tata_Steel Logo_GIS_h50Logo_LogicNet_h50 Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van twee gereedschappen. Allereerst het netwerk optimalisatie platfrom LogicNet XE Plus. Met behulp van dit model hebben we de productstromen tussen de productie locaties en klantlocaties geoptimaliseerd waarbij de afweging tussen de verschillende modaliteiten gemaakt kan worden. Hierbij rekeninghoudend met werkelijke tarieven en capaciteiten, snelheden en condities. Daarnaast hebben we ook in dit project gebruik gemaakt van ArcMap 10.1 om de resultaten te kunnen analyseren en presenteren. 

Transport optimalisatie en capaciteitsplanning

Logo_DPD_100x80De afgelopen jaren hebben we een zeer vruchtbaar samengewerkt met DPD. In verschillende projecten is op strategisch niveau het netwerk geanalyseerd en geoptimaliseerd en is daarnaast dit met behulp van krachtige optimalisatie technieken zeer gedetailleerd uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een keur aan modellen en technieken. De belangrijkste die hiervoor zijn ingezet zijn LogicNet XE Plus, ArcMap Network Analyst, ARcMap 10.2.   DPD Analyse4Logo_LogicNet_h50Logo_DEA_h50Logo_GIS_h50Voor DPD is er een netwerk ontwerp opgeleverd waarin de capaciteitsplanning voor de komende 15 jaar is bepaald afhankelijk van verschillende groeiscenario’s. Dit netwerk, een Hubnetwerk, is ontworpen op basis van informatie van de individuele pakketten en zendingen, waarna vervolgens op strategisch niveau een afweging gemaakt wordt tussen Opex en Capex.    

Het benodigde gereedschap

Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot. Uiteraard is het belangrijk om niet alleen kennis te hebben van de technieken, tools en instrumenten. Je zult ook moeten weten hoe in de praktijk zaken georganiseerd worden. hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. We hebben inmiddels vele projecten uitgevoerd en geïmplementeerd. Juist de combinatie tussen praktijk en de kracht van de modellen maakt de waarde zo groot.    

Logo_Lama_190

Llamasoft’s Supply Chain Guru

In al onze projecten zit een stevige rekenkundige component. Optimalisatie, het uitrekenen van een business case, voorraad bepaling, ga zo maar door. We hebben bewust gekozen om juist op aspect te specialiseren. Specialisten op het gebied van supply chain optimalisatie en synergie. De noodzakelijke kennis van de markt halen we uit onze Supply Chain Informatie pijler.

Logo_GIS_190

Esri’s ArcMap 10

Zoals gezegd zijn we specialisten. Rekenmeesters. En daar ligt onze kracht. Puur door onze ervaring met verbeterprojecten in de supply chain zijn we in staat om onze opdrachtgevers te helpen om een goede vertaling te maken naar de implementatie van de voorgestelde verbeteringen en kunnen indien nodig partijen aandragen die dit als hun kerncompetentie beschouwen.

Logo_LogicNet_190

IBM’s LogicNet XE Plus

We worden ook wel gezien als rekenmeesters. We beschouwen het een beetje als een geuzennaam. We zien dat er in veel projecten behoefte is aan objectiviteit en iemand die in hoge druk projecten en samenwerkingen transparantie kan creëren. Die in gespannen situaties feiten presenteert. Dan is het prettig om een partij te hebben die juist dat aspect goed beheerst.

Visualiseren

De belangrijkste stap in ieder project het in kaart brengen van de huidige situatie. Wat doen we nu? Waar zitten onze klanten, locaties, volumes, fabrieken. Wat is de structuur van ons huidige netwerk? De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het visualiseren van supply chains om onze opdrachtgevers te helpen in het vinden van potentie.

Image_OverOns_150_5 Image_OverOns_150_4

 

Image_OverOns_150_7 Image_OverOns_150_8

De kennis en kunde die wij hier in de loop der jaren hebben opgebouwd gebruiken wij in al onze projecten en stellen de technieken ter beschikking aan onze opdrachtgevers. .

Logo_DEA_190

Data Envelopment Analysis

We worden ook wel gezien als rekenmeesters. We beschouwen het een beetje als een geuzennaam. We zien dat er in veel projecten behoefte is aan objectiviteit en iemand die in hoge druk project

Optimalisatie en rationalisatie Europese Distributie Structuur

Ricoh_Logo_80h Het ontwerp van de Europese distributie structuur van Ricoh is opnieuw geëvalueerd. Deze structuur die het resultaat is van een centralisatie van meerdere Europese distributie centra is na enkele jaren opnieuw geëvalueerd om te bekijken of deze nog voldoet in de huidige markt.
  Ricoh Analyse4Logo_LogicNet_h50Logo_DEA_h50Logo_GIS_h50

Supply Chain Netwerk Rationalisatie

Logo_Fujifilm_80h De afgelopen jaren hebben we een zeer vruchtbaar samengewerkt met DPD. In verschillende projecten is op strategisch niveau het netwerk geanalyseerd en geoptimaliseerd en is daarnaast dit met behulp van krachtige optimalisatie technieken zeer gedetailleerd uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een keur aan modellen en technieken. De belangrijkste die hiervoor zijn ingezet zijn LogicNet XE Plus, ArcMap Network Analyst, ARcMap 10.2.   Fuji9 Logo_LogicNet_h50Logo_GIS_h50 

Optimalisatie na Fusie

Logo_Life_100x80 Deze opdracht betrof het ontwerpen van een supply chain structuur nadat Invitrogen en Applied Biosystems waren gefuseerd. Allebei de bedrijven hadden een eigen EDC. Echter beiden waren niet geëquipeerd om de ander in huis te nemen. Het bedrijf dat hieruit is ontstaan, Life Technologies heeft uiteindelijk op basis van onze analyse een EDC in gebruik genomen in Bleiswijk dat zowel de stromen van Invitrogen als Applied Biosystem heeft opgenomen.   LifeTech Logo_LogicNet_h50Logo_GIS_h50Logo_Nestor_h50Ook in dit high profile project hebben we gebruik gemaakt van het ontwerp platform LogicNet XE en ARcmap 10.1 om de resultaten te kunnen presenteren. Naast deze twee tools hebben we nog ons in-huis ontwikkelde benchmark platform Nestor gebruikt om een vergelijking te maken tussen beide bedrijven.    

Follow us on LinkedIn for news on Jobs openings

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes

Google+
X
X