Onze mensen

We zijn gestart met Argusi in 2007 en bestaan inmiddels uit een mix van enthousiaste en ervaren supply chain experts, academische geschoold en sterke banden met nationale en internationale universiteiten. En we zijn we trots op deze roots. We hebben de afgelopen jaren ongeveer honderd projecten succevol afgerond en letterlijk honderden bedrijven geholpen hun supply chain te verbeteren. We kunnen met recht zeggen dat we ook verstand hebben van de praktijk.

Volg ons op LinkedIn

Gefundeerd op wetenschap. Gevormd door de praktijk.

.

.

Katinka_BW_150

Katinka van de Velde,

K. vandeVelde@argusi.org

Katinka is Supply Chain Analyst bij Argusi.org. Haar vakgebieden zijn netwerk ontwerp, data analyses, wiskundige (simulatie) modellen en optimalisatie. Katinka behaalde in 2011 met genoegen haar Bachelor Econometrics & Operations Research aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens behaalde ze in 2012 met genoegen haar Master Operations Research & Management Science, eveneens aan de Universiteit van Tilburg. Haar afstudeerproject vond plaats bij een internationaal opererende handelsonderneming met het hoofdkantoor gevestigd in Eindhoven. Het project betrof de optimalisatie van een volledig geautomatiseerde (bulk) pallet hal. Deliverables waren onder andere een gedetailleerd simulatiemodel waarmee voorspellingen over efficientie, bezettingsgraden, buffer locaties, order vertragingen en bottlenecks mogelijk werden. 
LinkedIn

Marjolein_BW_150

Marjolein Jordans,

M.Jordans@argusi.org

Marjolein is senior Supply Chain Analyst bij Argusi.org. Haar expertise concentreert zich op netwerkontwerp, benchmarken van logistieke processen, procesverbetering en optimalisatie. Marjolein heeft haar doctoraal behaald in Econometrie en Operations Research (2005) aan de Universiteit van Tilburg met een optimalisatie en simulatie studie naar de invloed van onzekerheid in klantvraag en transport op logistieke ketens. Voor haar huidige positie heeft ze als onderzoeker en adviseur gewerkt bij een onderzoeksinstituut. Ze heeft daar een verschillende trajecten geleid op het gebied van procesverbeteringen; onder andere voor een scheepsbouwer, in de bouwsector, en in productieomgevingen. Ze heeft een kostcalculatiemodel ontwikkeld voor een dienstverlener en recent een prominent project in Oman voltooid.

LinkedIn

Yoyo_BW_150

Yue (Yoyo) Zhao,

Y.Zhao@argusi.org

Yue (Yoyo) is Supply Chain Analyst bij Argusi,org. Ze heeft haar studie in Management, Economics en Consumer Studies recent succesvol afgerond met een specialisatie op Operations Research en Logistics aan de Wageningen Universiteit. Tijdens haar studie heeft Yoyo haar thesis afgerond bij FloraHolland en heft ze de effecten van een samenwerkingsproject voor de individuele ketenpartners bepaald. In dit project werd er samengewerkt door verschillende transporteurs gebruikmakend van een gezamenlijk platform. Daarnaast heeft ze tijdens haar stage bij Argusi.org onderzoek verricht naar een benchmark methode waarmee warehouses goed vergeleken kunnen worden. Op dit moment is Yoyo vooral actief op het gebeid van warehouse benchmarking en netwerk optimalisatie.

LinkedIn

 

Argusi8

Bas Groothedde,

B.Groothedde@argusi.org

Bas (1972) is een van de oprichters van Argusi.org. Hij is zijn carriere begonnen in de Food service en voordat hij samen met Frans Cruijssen Argusi.org startte was hij managing director bij Kirkman Company, een management consultancy in strategic sourcing. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft en in 2005 is hij gepromoveerd (Cum Laude) op een proefschrift dat zich richtte op supply chain samenwerking. Bas heeft een Executive Program succesvol afgerond op MIT, Sloan School of Management in 1998. Naast zijn rol als partner bij Argusi.org was hij lid van de raad van bestuur van I+Solutions en doceert hij op de TiasNimbas Business School en de Erasmus Universiteit. Hij is auteur van het boek From Strategy to Structure en is gespecialiseerd in projecten op het gebied van supply chain netwerkontwerp, benchmarking en outsourcing.

  Pinterest_32LinkedIn 

Kiki_BW_150

Kiki Verhagen,

K.Verhagen@argusi.org

Kiki is Supply Chain Analyst bij Argusi.org. In 2014 heeft ze haar studie Management, Economics en Consumer Studies aan de Wageningen Universiteit afgerond, met een specialisatie op Operations Research & Logistics. Haar thesis heeft ze geschreven voor een project van TI Food & Nutrition, een samenwerking tussen overheid, bedrijven en universiteiten. Hiervoor heeft ze middels regressie-analyse een nieuw model ontwikkeld om parameters te kunnen bepalen in voorraadbeheer van kort houdbare producten in supermarkten. Daarnaast heeft ze tijdens haar stage bij Ahold een nieuwe methode ontwikkeld voor het vastleggen van afspraken tussen Albert Heijn en haar leveranciers.

LinkedIn

Time van Dooremaal

Timo van Dooremaal,

T.vandooremaal@argusi.org

Timo is momenteel afstudeerder bij ArgusI. Hij heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven waar hij momenteel afstudeert in Operations Management & Logistics. Daarnaast heeft Timo een minor financiële wiskunde gevolgd waar zijn passies voor wiskundige optimalisatie en game theory aangewakkerd zijn. Bij ArgusI past Timo deze onderwerpen toe door het creëren van een optimalisatiemodel voor horizontale samenwerkingen tussen verladers en het vergelijken van regels voor het verdelen van de winst die in dergelijke samenwerkingen verdient wordt. Het eerlijk verdelen van winst is een bekende barrière voor bedrijven om samen te werken en in lijn met de visie van ArgusI probeert zijn thesis deze barrière weg te nemen.

LinkedIn

Marrigje de Kort

Marrigje de Kort,

M.dekort@argusi.org

Marrigje is Marketing en Communicatie Manager bij Argusi.org. In 2012 is zij afgestudeerd op NHTV International Media & Entertainment Management in Breda als media manager en in januari 2016 start ze met afstuderen voor haar master Strategische Communicatie op Universiteit Antwerpen. Haar thesisonderzoek zal gaan over welke betekenissen media-uitingen kunnen bevatten, meer specifiek hoe organisaties betekenis geven aan bepaalde onderwerpen in hun beleid en communicatieboodschappen, welke achterliggende structuren daar invloed op hebben en hoe dit bijdraagt aan de beeldvorming in de maatschappij. Ondertussen zal Marrigje bij Argusi haar kennis en kunde inzetten op het gebied van strategische marketing, communicatie en media.

LinkedIn

Otto Stipsicz

Otto Stipsicz,

O.stipsicz@argusi.org

Otto is een stagiar bij Argusi. Tijdens zijn Bachelor in Agrotechnolgie aan de Wageningen Universiteit heeft hij in Operations Research and Logistics zijn passie gevonden. Zijn afstudeerproject voor zijn bachelor heeft hij over de effecten van voorspelmethoden op voorraadsmodellen van bederfelijke producten geschreven. Otto gaat tijdens zijn stage projecten op het gebied van data analyse ondersteunen.

LinkedIn

 

Frans_BW_150

Frans Cruijssen,

F.Cruijssen@argusi.org

Frans is oprichter en partner bij Argusi.org en docent aan Wageningen UR (Operations Research and Logistics), Universiteit Antwerpen (Industrial Economics) en Vlerick Leuven Gent Management School (Logistics Collaboration). Hiervoor heeft Frans bij TNT Express gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde uitrol van optimalisatiemodellen en oplossingen. Na zijn studie Econometrie en Operations Research heeft Frans zijn doctoraat behaald (cum laude) op het onderwerp horizontale samenwerking in transport en logistiek. Hij heeft papers gepubliceerd in internationale academische tijdschriften op onderwerpen zoals: horizontale samenwerking, netwerkontwerp, nieuwe logistieke concepten, en benchmarking. Bij ArgusI specialiseert hij zich in projecten op het gebied van samenwerking, netwerkontwerp, simulatie en managementspellen.

 twit_32 LinkedIn 

Lotte_BW_500

Lotte de Bruijne,

L.debruijne@argusi.org

Lotte is Supply Chain Analyst bij Argusi.org. Ze heeft haar studie in Management, Economics en Consumer Studies recent succesvol afgerond met een specialisatie op Operations Research en Logistics aan de Wageningen Universiteit. Tijdens haar studie heeft Lotte haar thesis geschreven voor het Europese SCALE project en heeft ze exploratief onderzoek gedaan naar performance indicatoren voor duurzaamheidsmetingen door logistiek dienstverleners en voedselbedrijven. Daarnaast heeft ze tijdens haar stage bij H.J. Heinz Supply Chain Europe een Europese meetmethode ontwikkeld voor het benchmarken van Heinz’ logistieke dienstverleners. Op dit moment is Lotte vooral actief op het gebeid van benchmarking en netwerk optimalisatie. LinkedIn   

LiekeLieke van Amelsfort,

L.vanamelsfort@argusi.org

Lieke is Senior Project Lead bij Argusi.org. Ze heeft haar studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven in 2008 afgerond met een succesvol onderzoeksproject bij Philips Lighting. Hierna heeft zij ervaring opgedaan bij diverse bedrijven. Zo heeft zij bij Vopak projecten geleid om procesverbeteringen te initiëren en door te voeren. Bij Mars Nederland heeft zij vanuit de praktijk gewerkt met de diverse uitdagingen van een internationale supply chain in een commerciële wereld. Hier heeft zij ook de basis gelegd voor haar expertise in samenwerkingsverbanden tussen fabrikant en retailer. Op dit moment richt zij zich vooral op samenwerkingsverbanden en procesverbetering en optimalisatie.

LinkedIn 

Dirk_BW_150

Dirk ‘t Hooft,

D.tHooft@argusi.org

Dirk is parttime werkzaam voor Argus als Senior Advisor Logistics Collaboration. Daarnaast is Dirk project coördinator van het Europese FP7 project CO3 (Horizontale samenwerking in de Supply Chain) en lid van de “Executive Group” ALICE, het Europese Technologie Platform on Logistics. Adviseur en inspirator van een start-up. Dirk werkte na zijn studie bedrijfseconomie  in verschillende management functies in uitgeverijen, Bulkoverslagbedrijven in de haven Rotterdam, Bloemenveiling Aalsmeer en de laatste 11 jaar als Algemeen Directeur Nederland Distributieland (NDL/HIDC). Dirk is bedreven in het aansturen van innovatieprojecten, het leggen van verbindingen tussen organisaties /mensen en heeft een gevarieerde internationale ervaring. Binnen Argusi zet hij zich vooral in om de ontwikkelde innovaties in het project “Horizontal Collaboration in the supply chain” in de markt zetten.

LinkedIn

Boukje150

Boukje Schellens,

B.Schellens@argusi.org

Boukje is Trainee Supply Chain Analyst bij argusi.org. Momenteel is ze bezig met het afronden van haar bachelor Econometrics & Operations Research aan de universiteit van Tilburg. In februari hoopt ze te beginnen met haar master Operations Research & Management Science in Tilburg. Op dit moment is ze haar bachelor thesis aan het schrijven met als onderwerp het plaatsen van cirkels in een gelijkzijdige driehoek. Hiervoor test ze verschillende methodes om een set cirkels zo compact mogelijk in een gelijkzijdige driehoek te plaatsen. De resultaten van deze methodes vergelijkt ze uiteindelijk met elkaar en de resultaten die tot nu toe gevonden zijn. Naast haar studie werkt Boukje twee dagen per week bij argusi.org.

LinkedIn

Robbert Corvers

Robbert Corvers,

R.Corvers@argusi.org

Robbert is een intern supply chain analyst die zijn Master scriptie schrijft bij ArgusI.org. Met het schrijven van deze scriptie hoopt hij zijn Master Engineering & Policy Analysis aan de Technische Univeristeit Delft af te ronden. Als onderdeel van deze Master heeft Robbert een semester aan de Indiana University in Bloomington, Indiana gestudeerd door vakken te volgen uit het Master of Public Affairs programma. Hierdoor was zijn interesse gewekt voor de supply chain management. Robbert doet onderzoek naar de toepassing van Explorative Modeling in combinatie met Scenario Discovery in de supply chain risk management. Gevoed door zijn Bachelor in de Werktuigbouwkunde identificeert hij systematisch kwetsbaarheden in de supply chain van Healthy Entrepreneurs om vervolgens strategiën te testen die deze kwetsbaarheden zouden moeten verhelpen.

LinkedIn

 

Marlies de Keizer

Marlies de Keizer,

M.dekeizer@argusi.org

Marlies is Supply Chain Analyist bij Argusi.org. Na haar studie Econometrie en Operations Research aan de Universiteit van Tilburg (cum laude), heeft Marlies gewerkt als logistiek adviseur en als software ontwikkelaar. Zij heeft daarna haar praktijkkennis verdiept in een promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen. Daarin heeft zij gekeken naar het ontwerpen van een logistiek netwerk voor de Europese sierteeltsector, waarbij rekening wordt gehouden met de bederfelijkheid van de producten. Met dit onderzoek heeft zij inzicht gegeven in het samenspel tussen verschillende strategische en tactische beslissingen. Haar expertise omvat integratie van netwerkontwerp en netwerkbesturing, integratie van optimalisatie en simulatie en softwareontwikkeling.

LinkedIn

 

Susan Sijtsma

Susan Sijtsma,

S.sijtsma@argusi.org

Susan is stagaire bij Argusi. Ze is bezig met het afronden van haar studie Food Technology aan de Wageningen Universiteit, waarin ze zich heeft gespecialiseerd in Sustainable Food Process Engineering. Ze heeft hier haar passie gevonden in de richting van Operations Research and Logistics. Tijdens haar afstudeerscriptie heeft ze een model ontwikkeld om de optimale bestelgrootte voor mango’s te berekenen. Hierbij heeft ze rekening gehouden met de bederfelijkheid van mango’s en mogelijkheden om de houdbaarheid te verlengen met behulp van geconditioneerde opslag en transport. Susan zal haar kennis over bederfelijkheid en logistieke vaardigheden combineren in een afstudeerstage bij Argusi.

LinkedIn


This post is also available in: Engels

Google+