Grote verschillen in warehouse kosten in Europa

Op basis van de warehouse benchmark die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd kunnen we concluderen dat de kosten voor een warehouse in Europa grote verschillen vertonen, gemeten in Eur/m2, veroorzaakt door verschillen in loonkosten, huurprijzen, productiviteit, en materieel. Daarnaast zien we ook aanzienlijke verschillen met de statistiek en beschikbare kengetallen per land in Europa.

Een interessante observatie is de constatering dat de kosten per m2 voor warehousing niet in ieder land in lijn liggen met de statistieken in deze landen. Wij baseren ons op een steekproef van ongeveer 850 warehouses in Europa aangevuld met informatie komende uit DB Central Europe information, Labor Costs and Earnings survey, Bureau of Labor Statistics en Enterprise Eurostat data.

Als we kijken in het bovenstaande plaatje dan zien we een aanzienlijke spreiding in de Europese regio’s onderling. Daarnaast echter zien we ook een grote spreiding binnen regio’s. Zo illustreert het plaatje aan de rechterkant de spreiding van de kosten binnen de Rijnmond die we zijn tegengekomen.

Inmiddels hebben we een aanzienlijke verzameling gegevens opgebouwd met gegevens van warehouses in Europa. We gebruiken deze informatie met name voor onze netwerk studies, locatie keuze en warehouse benchmarks. Deze laatste gaat binnenkort weer van start voor 2012.

Ja, ik ontvang graag meer informatie

Als je meer informatie wilt over dit onderwerp vragen we je om onderstaande vragen in te vullen en aan te geven wat je precies wilt weten. We zullen onze uiterste best doen om je vraag te beantwoorden.

 

This post is also available in: Engels

Tags:, ,

Follow us on LinkedIn for news on Jobs openings
Google+
X
X