Opdrachtgevers

Wij zijn een relatief jong onderzoeksbureau at inmiddels een grote groep opdrachtgevers ter zijde heeft gestaan. Zoals uit de onderstaande lijst blijkt hebben zijn we in vele sectoren actief en bedienen zowel hele grote internationale spelers als het midden-en klein bedrijf. We hebben allereerst een gemaakt van opdrachtgevers en projecten die een aardige indruk geven van wat wij voor onze opdrachtgevers kunnen betekenen,gevolgd door een selectie van opdrachtgevers waarvoor wij recent gewerkt hebben.

Voorbeeld toepassingen

Hieronder vindt u een verzameling van opdrachtgevers waar onze producten zijn toegepast. Voorbeelden van benchmarks, netwerk optimalisatie en samenwerkingsprojecten waar wij afgelopen jaren bij betrokken zijn geweest. Het geeft een goede indruk van wat deze producten voor u zouden kunnen betekenen.

 

Netwerk optimalisatie

Cisco_picture_greypng

We hebben twee pilot studies uitgevoerd voor Cisco. Deze studies hadden als doel om de globale repairstromen voor een specifieke set aan SKU’s in kaart te brengen met gebruik van een netwerk optimalisatie tool. De pilots zijn geinitieerd omdat er een behoefte bestaat aan het scenario-based modeleren en optimaliseren van het gehele Cisco supply chain netwerk. Hierdoor kunnen aspecten zoals service delivery, lead-time eisen, transport optimalisatie, repair site karakteristieken, opslag- en voorraadkosten alsook Duty/VAT kostenimplicaties voortaan meegenomen worden bij het oplossen van strategische en tactische supply chain vraagstukken. Deze mogelijkheid ondersteunt Cisco in hun besluitvorming en het voeren van strategische discussies.

Cisco_BigPicture5

In dit project is gebruik gemaakt van het strategische netwerk ontwerp platform Supply Chain Guru dat is ontwikkeld door Llamasoft. Naast Supply Chain Guru is gebruik gemaakt ArcMap 10.1 om de resultaten en gebruikte data te kunnen visualiseren.

Strategisch netwerk ontwerp en productie optimalisatie

Logo_Heineken_80hDit project combineert verschillende onderwerpen op het gebied van netwerk optimalisatie. Er is een optimalisatie model ontwikkeld op SKU niveau dat niet alleen tactische vragen kan beantwoorden maar tevens in staat is om strategische netwerkvragen te beantwoorden. Door op een innovatieve wijze gebruik te maken van Supply Chain Guru is een gedetailleerd strategisch platform ontwikkeld. Dit een mooi voorbeeld van de mogelijkheid om strategische vraagstukken te kunnen onderbouwen en deze gedetailleerd te kunnen vertalen.

 

Heineken

Logo_Lama_h50

Logo_GIS_h50In dit project is gebruik gemaakt van het strategische netwerk ontwerp platform Supply Chain Guru dat is ontwikkeld door Llamasoft. Met name de mogelijkheid om het productieproces zeer gedetailleerd te kunnen modelleren (met Bill of Material) en de enorme hoeveelheid SKUs die het model aankan heeft een belangrijke rol gespeeld in de succes van het project. Naast Supply Chain Guru is gebruik gemaakt ArcMap 10.1 om de resultaten en gebruikte data te kunnen visualiseren.

 

Transportnetwerk optimalisatie

TataIn dit project voor Tata Steel is een gedetailleerde optimalisatie uitgevoerd in Spanje en Portugal waarbij met name het gebruik van meerdere modaliteiten centraal heeft gestaan. De keuze tussen modaliteiten geven de kosten, capaciteiten en kenmerken van het product vormde te kern van de optimalisatie scenario’s. Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van LogicNet XE plus om het transport netwerk van Tata Steel te kunnen optimaliseren.

 

Tata_Steel

Logo_GIS_h50Logo_LogicNet_h50 Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van twee gereedschappen. Allereerst het netwerk optimalisatie platfrom LogicNet XE Plus. Met behulp van dit model hebben we de productstromen tussen de productie locaties en klantlocaties geoptimaliseerd waarbij de afweging tussen de verschillende modaliteiten gemaakt kan worden. Hierbij rekeninghoudend met werkelijke tarieven en capaciteiten, snelheden en condities. Daarnaast hebben we ook in dit project gebruik gemaakt van ArcMap 10.1 om de resultaten te kunnen analyseren en presenteren. 

 

Transport optimalisatie en capaciteitsplanning

Logo_DPD_100x80De afgelopen jaren hebben we een zeer vruchtbaar samengewerkt met DPD. In verschillende projecten is op strategisch niveau het netwerk geanalyseerd en geoptimaliseerd en is daarnaast dit met behulp van krachtige optimalisatie technieken zeer gedetailleerd uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een keur aan modellen en technieken. De belangrijkste die hiervoor zijn ingezet zijn LogicNet XE Plus, ArcMap Network Analyst, ARcMap 10.2.

 

DPD

Analyse4Logo_LogicNet_h50Logo_DEA_h50Logo_GIS_h50Om DPD’s netwerk te optimaliseren hebben we gebruik gemaakt van LogicNet XE Plus, DEA, ArcMap 10.1, en ArcMap Network Analyst. We hebben gebruik gemaakt van een combinatie van de verschillende optimalisatie software vanwege de aard van de vraag (strategische capaciteits planning voor korte en lange termijn, gedetailleerde route van leveringen).
 

 

Onze opdrachtgevers

In de lijst hier presenteren we een lijst van opdrachtgevers waarvoor we de afgelopen jaren actief geweest zijn. In willekeurige volgorde geven ze een indruk van de grote verscheidenheid aan bedrijven.

Logo_Amgen_h50 Ricoh_Logo_50hLogo_TU_h50 Logo_tnt_50h Logo_TE_50h Logo_Fujifilm_50h Logo_life_50hLogo_DPD_h50 Logo_DAm_h50 Logo_Boston_50h Logo_FC_50h Logo_NCK_50h Logo_Medtronic_50h

 

 

Logo_AB_h50 Logo_Abbott_h50 Logo_Aegon_50h Logo_Ambion_h50 Logo_Fatboy_50h Logo_ev3_50h Logo_CF_50h Logo_c1000_50h Logo_Ban_h50 Logo_Fellowes_50h Logo_Hait_h50 Logo_HD_h50 Logo_Hessing_h50

Logo_HS_50h Logo_Invitrogen_50h Logo_LW_50h Logo_PGZ_50h Logo_PG_50h Logo_Oxxio_50h Logo_Nike_50h
Logo_Molex_50h Logo_Medrad_h50 Logo_PonLog_H50 Logo_Philips_50h Logo_Rockwool_50h Logo_Samsung_50h Logo_Saupiq_50h Logo_SD_h50 Logo_Servex_50h Logo_Sligro_50h Logo_Spar_h50 Logo_SystemeU_50h Logo_Tata_h50
Logo_Vion_50h Logo_Wrig_h50

Logo_PGZ_50h

Logo_NNN_h50 Logo_KN_h50 Logo_frigo_h50 Logo_FOne_50h Logo_Fab_h50 Logo_Elo_h50 Logo_Betonson_50h Logo_Ans_h50 Logo_ADT_50h Logo_addink_h50 Logo_Accl_h50 Logo_Abbott_h50

Logo_TU_h50

 

 

 

 

.

Overheid en Intermediars

Verreweg het grootste gedeelte van onze opdrachtgevers komen uit het bedrijfsleven. Echter we werken daarnaast ook voor gemeentes, overheden en ontwikkelingsmaatschappijen.

Logo_Adam_h50

Logo_BOM_h50 Logo_Breda_h50 Logo_Connekt_h50 Logo_Del_h50 Logo_Dinalog_h50 Logo_EU_h50 Logo_Mid_h50 Logo_Mil_h50 Logo_Rewin_h50 Logo_rot_h50 Logo_Schouwen_h50 Logo_Syntens_h50 Logo_Utr_h50 Logo_veere_h50 Logo_Vlissingen_h50 Logo_Zeel_50h LogoNDL_h50

 

Optimalisatie en rationalisatie Europese Distributie Structuur

Ricoh_Logo_80h

Ricoh heeft in Europa een volwassen Supply Chain die is ontstaan na het samenvoegen van verschillende Europeses supply chains. Het EDC in Bergen op Zoom is daarin een belangrijke draaischijf. Argusi heeft een evaluatie van de huidige supply chain structuur uitgevoerd waarin niet alleen de finished goods maar ook de supplies en equipment centraal hebben gestaan. Doelstelling was om gegeven de veranderende markt te evalueren of de structuur nog effectief en efficiënt ingericht was.

 

Ricoh

Analyse4Logo_LogicNet_h50Logo_GIS_h50In dit project hebben verschillende modellen ingezet om te komen tot een evenwichtige inschatting. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van LogicNet XE, ArcGis en Arc Explorer om de resultaten en netwerk structuur te analyseren. 

 

Supply Chain Netwerk Rationalisatie

Logo_Fujifilm_80h

Dit project voor FUJIFILM heeft zich met name gericht op het reduceren van complexiteit en rationalisatie van het productie en supply chain netwerk van FUJIFILM in Europa. In dit omvangrijke project is op basis van de product eigenschappen en gewenste klanteisen en wensen gezocht naar optimale logistieke structuur voor alle klanten. Hierbij is daadwerkelijk op gedetailleerd niveau een analyse uitgevoerd van de huidige volumes en orders.

 

Fuji9

Logo_LogicNet_h50Logo_GIS_h50In dit prachtige project voor FUJIFILM Europe hebben we gebruik gemaakt van het platform LogicNet XE PLus en Arcmap 10.1 om de resultaten goed te kunnen presenteren. gezien de schaal en gewenste detailniveau is de grens opgezocht van wat er aan detail meegenomen kan worden in het platform LogicNet XE.

 

 

Optimalisatie na Fusie

Logo_Life_100x80

Deze opdracht betrof het ontwerpen van een supply chain structuur nadat Invitrogen en Applied Biosystems waren gefuseerd. Allebei de bedrijven hadden een eigen EDC. Echter beiden waren niet geëquipeerd om de ander in huis te nemen. Het bedrijf dat hieruit is ontstaan, Life Technologies heeft uiteindelijk op basis van onze analyse een EDC in gebruik genomen in Bleiswijk dat zowel de stromen van Invitrogen als Applied Biosystem heeft opgenomen.

 

LifeTech

Logo_LogicNet_h50Logo_GIS_h50Logo_Nestor_h50

Ook in dit high profile project hebben we gebruik gemaakt van het ontwerp platform LogicNet XE en ARcmap 10.1 om de resultaten te kunnen presenteren. Naast deze twee tools hebben we nog ons in-huis ontwikkelde benchmark platform Nestor gebruikt om een vergelijking te maken tussen beide bedrijven.  

 

 

.

 

 

 

This post is also available in: Engels

Follow us on LinkedIn for news on Jobs openings
Google+
X
X