Een doorbraak in samenwerking : De Ring

In de bundelingsvijver zijn in een pool van ca. 25 deelnemers veelbelovende combinaties tussen verladende bedrijven gezocht en gevonden voor het bundelen van transportstromen vanuit Noord-Brabant en Zeeland. De combinaties zijn geanalyseerd op basis van overlap in klantadressen en productkarakteristieken. Daarna zijn bedrijven in twee- of drietallen bij elkaar gebracht om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Dit heeft geleid tot interessante ontmoetingen en kennisuitwisseling. Daarnaast zijn er een aantal samenwerkingen verder uitgewerkt en daadwerkelijk van start gegaan. Een voorbeeld hiervan is de bundeling richting de Midlands in het Verenigd Koninkrijk door Philips Lighting en Hunter Douglas (zie Eerste gecombineerde transport Philips Lighting Roosendaal en Hunter Douglas).

De ervaringen uit de bundelingsvijver hebben een aantal belangrijke inzichten opgeleverd. Het bleek wederom hoe zeer een innovatief verandertraject afhankelijk is van de wil en de drive van de betrokken personen. Het is soms verleidelijk om een project vantevoren in detail te analyseren, met het gevaar dat het ‘kapotgerekend’ wordt. De oplossing is dan om sommige onzekerheden te accepteren en het concept in een veilige omgeving uit te testen; bijvoorbeeld richting een gebied waar beide bedrijven slechts enkele klanten hebben. Bij een succes kan op basis van de lessen die getrokken worden de samenwerking vervolgens intensiveren..

ArgusI is als adviseur betrokken bij de bundelingsvijver. De mooie resultaten uit het project zijn voor ArgusI aanleiding om haar dienstverlening voor bundelprojecten verder te ontwikkelen. Dit zal gebeuren in samenwerking met Dinalog in Breda onder de noemer Dinalog Lab. Dit is een initiatief van Dinalog en vier jonge innovatieve ondernemingen die zich richten op het versterken van Nederland als logistiek regieland. Naast ArgusI nemen ook EyeOn, Gordian en 12Return deel aan Dinalog Lab. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld het artikel De logistiek van de toekomst komt uit het Dinalog Lab.

Met ‘De Ring’ ondersteunt ArgusI bedrijven bij het komen tot fysieke bundeling van transportstromen. Hierbij zal de aandacht nadrukkelijk gericht zijn op het definiëren en op elkaar afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden die van belang zijn bij het tot stand komen en uitbouwen van een logistieke samenwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhouding tussen verlader en vervoerder, een trustee of control tower, een ICT dienstverlener, projectmanager etc. Daarnaast zal ArgusI doorgaan met het ontwikkelen van synergieoverzichten, winstverdelingsmechanismes, matchmaking tools etc., allemaal gericht op het zo transparant mogelijk maken van zowel de kansen als de mogelijke gevaren van een samenwerking. Aan de basis van deze tools ligt ‘De Ring’, zie de afbeelding. Hierop staan in één overzicht de transportstromen van verladers en kan op een intuïtieve en snelle manier gekeken worden of er mogelijk bundelpotentieel bestaat tussen (groepen) verladers.

This post is also available in: Engels

Follow us on LinkedIn for news on Jobs openings
Google+
X
X