Blog

comic3

Idealab Integrated Supply Chain Optimization

Op 1 september organiseerden Argusi en EyeOn een gezamenlijk ‘idealab’ over integrale supply chain optimalisatie. Beslissingen over ontwerp, inrichting en besturing van de supply chain zijn sterk aan elkaar gerelateerd. In veel grote bedrijven worden deze beslissingen echter los van elkaar genomen. Onvoldoende afstemming tussen deze beslissingen leidt er toe dat overkoepelende doelstellingen van deze […]

old books row background

Argusi Academy: waardecreatie voor en met elkaar in de supply chain

“Bij Argusi houden we van hetgeen we doen: netwerk optimalisatie en synergie proberen te bewerkstelligen door middel van modellen en berekeningen. We houden er ook van om onze kennis, bevindingen en ideeën over deze onderwerpen met elkaar te delen en te discussiëren om zo onze kennis te verbreden”. Vanuit die gedachtegang is de Argusi Academy […]

Bigdata_Featured image

Ronde tafel: een terugblik

Op donderdag 10 maart vond de eerste ronde tafel plaats, een netwerkbijeenkomst waarbij deelnemers van verschillende bedrijven bij elkaar zaten om kennis en ervaringen te delen. Het was een middag vol interessante gesprekken en waar veel ideeën gedeeld werden. Een middag rond de tafel “We zijn een bedrijf met een smalle product portfolio en de […]

Template_Header_Academy

Argusi Academy

  Wij zijn bezig met het opzetten van iets nieuws: de Argusi Academy! De Academy heeft als doel het trainen en ondersteunen van Logistics professionals in het begrijpen van hun netwerk, netwerk design, netwerk optimalisatie en horizontale samenwerking. Dit willen we gaan doen door middel van een master class voor business analisten en ronde tafel […]

Header_Synergie_946

Supply Chain Synergie

De omgeving is continue in beweging. Door allerlei maatschappelijke veranderingen, zoals globalisering, ontwikkeling van nieuwe markten, fusies, overnames, nieuwe leveranciers en klanten, staat de prestatie van een netwerk onder constante druk. Eén van de meest strategische beslissingen die een bedrijf moet nemen betreft de netwerkstructuur. Waar wordt er geproduceerd, magazijnen/distributiecentra, klanttoewijzingen, serviceniveaus. De eerste stap in […]

HeaderWB

Supply Chain Optimalisatie

De omgeving is continue in beweging. Door allerlei maatschappelijke veranderingen, zoals globalisering, ontwikkeling van nieuwe markten, fusies, overnames, nieuwe leveranciers en klanten, staat de prestatie van een netwerk onder constante druk. Eén van de meest strategische beslissingen die een bedrijf moet nemen betreft de netwerkstructuur. Waar wordt er geproduceerd, magazijnen/distributiecentra, klanttoewijzingen, serviceniveaus. De eerste stap […]

Post_Warehouse

Het Warehouse Benchmark programma

In navolging van onze populaire transport benchmark zijn we in 2011 gestart met het benchmarken van warehouse kosten en prestaties. Momenteel kunnen op maar liefst 51 indicatoren locaties vergelijken en kunnen we inzicht verschaffen in de wijze waarop er binnen verschillende sectoren gepresteerd wordt. We hebben hard gewerkt aan een methode die niet alleen een […]

Post_Glossary

Supply chain management begrippenlijst

In dit document vind je een overzicht met Engelse begrippen die veel worden gebruikt in supply chain management, logistiek en transport . We hebben deze lijst in de loop der jaren samengesteld en wellicht is het ook handig voor jou. Voel je vrij om deze te gebruiken, toe te voegen of anderszins aanpassingen te maken. […]

Post_Hieroglief

Supply chain mapping: symbolen set

Eén van de eerste stappen in al onze projecten is het begrijpen van de huidige logistieke processen en kanalen. Om meer inzicht in de logistieke keten te verkrijgen beginnen we met het in kaart brengen van de keten. Hierdoor komen we tot een gemeenschappelijk inzicht in activiteiten, goederenstromen, informatie en interactie tussen de actoren. Hiervoor […]

Google+